مرور برچسب

صنایع هوایی

آینده ساخت هواپیماهای نظامی: طراحی و ساخت ظرف چند هفته با کامپیوتر شیمیایی!

وقتی که ساخت اجسام مختلف با فناوری چاپ سه بعدی مطرح شد، شاید اکثر مردم فکر می‌کردند که این خود آینده و فیلم‌های علمی تخیلی است که دارد رنگ واقعیت می‌گیرد. واقعا کسی فکرش را می‌کرد که این فناوری به سمت خود ساخته شدن اشیا پیش برود؟! شرکت BAE Systems…