آینده ساخت هواپیماهای نظامی: طراحی و ساخت ظرف چند هفته با کامپیوتر شیمیایی!

وقتی که ساخت اجسام مختلف با فناوری چاپ سه بعدی مطرح شد، شاید اکثر مردم فکر می‌کردند که این خود آینده و فیلم‌های علمی تخیلی است که دارد رنگ واقعیت می‌گیرد. واقعا کسی فکرش را می‌کرد …

آینده ساخت هواپیماهای نظامی: طراحی و ساخت ظرف چند هفته با کامپیوتر شیمیایی! ادامه مطلب »