مرور برچسب

عدد اپرچر

هنگام استفاده از تنظیمات دستی دوربین چگونه سرعت شاتر و عدد اپرچر را تنظیم کنیم؟

هنگامی که شروع به عکاسی می‌کنید یکی از مهم‌ترین چالش‌ها می‌تواند تنظیم درست سرعت شاتر و عدد اپرچر باشد! ثبت عکس‌هایی با نوردهی درست در حالت استفاده از تنظیمات دستی دوربین احساس بسیار خوبی برای عکاس ایجاد می‌کند؛ اما اگر رابطه بین سرعت شاتر و مقدار…