قدیمی‌ترین اسکلت‌های انسانی قاره آمریکا کشف شدند!

باستان‌شناسان موفق به کشف چهار اسکلت باستانی در غاری در اطراف مکزیک شده‌اند که به عقیده آن‌ها متعلق به نخستین انسان‌های قاره آمریکاست. براساس یک نظریه قدیمی، جمعیت‌های باستانی ساکن قاره آمریکا، در واقع گروهی از …

قدیمی‌ترین اسکلت‌های انسانی قاره آمریکا کشف شدند! ادامه مطلب »