جدیدترین اخبار در مورد ویروس شعله آتش (Flame)

شعله خاموش؟! «پیچیده‌ترین تهدید امنیتی»، «پیشرفته‌ترین اسلحه سایبری در دنیا» و «سرسخت‌ترین ویروس شناخته شده تا به حال در جهان». اینها لقب‌هایی هستند که در چند روز اخیر به کرّات در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی …

جدیدترین اخبار در مورد ویروس شعله آتش (Flame) ادامه مطلب »