آنچه که باید در مورد مالیات بر درآمد اصناف بدانید

پرداخت مالیات در یک جامعه به منظور بهبود امکانات و منابع یک کشور است که دولت ها از آن برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استفاده می کنند. در واقع انتقال بخشی از درآمد …

آنچه که باید در مورد مالیات بر درآمد اصناف بدانید ادامه مطلب »