مرور برچسب

پروژه ماشین های بدون راننده

ماشین بدون راننده گوگل: 300 هزار مایل بدون تصادف!

گوگل پس از اینکه پروژه ماشین‌های بدون راننده را آغاز کرد و پس از مدتی توانست برای آزمایش و تست خودروها اجازه کسب کند، حال توانسته 300 هزار مایل را توسط این اتومبیل‌ها با موفقیت پشت سر بگذارد. طبق گفته مجریان این پروژه، قسمت بعدی این آزمایش‌ها، تست…