رد پای شعله وگاس در بدافزار MiniFlame

متخصصان کسپرسکی شناسایی کردند بنابر اعلام کارشناسان، یکی از سه بدافزاری که طی کاوش سرورهای کنترل و فرماندهی ویروس شعله شناسایی شد، به عنوان ابزار مراقبتی ثانویه علیه برخی اهداف خاص مورد استفاده قرار می‌گرفت. به …

رد پای شعله وگاس در بدافزار MiniFlame ادامه مطلب »