همگرایی گرانشی باعث ایجاد 12 تصویر تکراری از یک کهکشان در آسمان شد!

آیا تابه‌حال درباره همگرایی گرانشی (Gravitational lensing) شنیده‌اید؟ اخیرا در تصاویر گرفته شده با تلسکوپ فضایی هابل، لکه‌های نوری مشاهده شده است که به هیچ‌وجه ناشی از لنزهای خود تلسکوپ نیستند. اینها در واقع نورهای یک …

همگرایی گرانشی باعث ایجاد 12 تصویر تکراری از یک کهکشان در آسمان شد! ادامه مطلب »