مرور برچسب

گربه عکاس

این گربه عکس سلفی را از شما هم بهتر می‌گیرد!

دنیای اینترنت سرشار از تصاویر مختلف گربه‌هاست،‌ حیواناتی که در اطراف خودمان هم زیاد می‌بینیم و معمولا بدون تفاوت از کنارشان عبور می‌کنیم. اما اگر به شما بگویند که یکی از این گربه‌ها قادر است تا عکس‌های سلفی منحصر به‌فردی بگیرد، چه احساسی پیدا…