مرور برچسب

گرفتن جلوی دهان

چرا انسان در زمانی که از پدیده‌ای شگفت زده می‌شود جلوی دهانش را می‌گیرد؟

زماني كه انسان از پديده‌اي عميقا شگفت‌زده مي‌شود، جلوي دهان خود را نمي‌گيرد؛ بلكه تنها جيغ مي‌زند. اما گاهی پوشاندن دهان يك واكنش ثانويه است كه در راستاي تلاش فرد براي متعادل نمودن واكنش اوليه‌اش (جيغ زدن) به يك اتفاق خاص رخ مي‌دهد. اين واكنش هم…