چگونه به طور اتوماتیک در گوگل‌شیت نمودار ایجاد کنیم؟

چگونه به طور اتوماتیک در گوگل‌شیت نمودار ایجاد کنیم؟

گوگل‌شیت برای خلق جذابیت دیداری در انتقال اطلاعات به کاربران اجازه می‌دهد تا به طور اتوماتیک نمودار ایجاد کنند.