چگونه در مک تصاویر PNG و TIFF را به JPG تبدیل کنیم؟

آیا نیاز دارید تا فرمت تصاویر را تغییر دهید؟
در ادامه با ما همراه باشید تا بیاموزید چگونه در مک تصاویر PNG و TIFF را به JPG تبدیل کنید.