بیش از ۲۰۰ میلیون دستگاه از ویندوز ۱۰ استفاده می‌کنند