اندروید مارشمالو بیش از 2 درصد بازار گجت‌های اندرویدی را در اختیار دارد