اچ‌تی‌سی به مدت سه سال تولید کننده انحصاری تلفن‌های نکسوس خواهد بود!