در حدود 270 میلیون نفر از ویندوز 10 استفاده می‌کنند