بالاخره آیفون هم وارد کاخ سفید شد؛ اوباما همچنان در حسرت!