با ال‌جی enV Touch آشنا شوید، تلفنی که آمده بود تا قاتل آیفون باشد!