همراه اول و مخابرات در صدر رضایت کاربران در پاسخ‌گویی قرار گرفتند