آیا می‌توان اسمارت فون‌ها را شب در حالت شارژ رها کرد؟!