آپدیت سالانه ویندوز ۱۰ باعث فریز شدن بسیاری از دستگاه‌ها شده است