ساعت‌های هوشمند آنالوگ،‌ آینده گجت‌های پوشیدنی را رقم می‌زنند!