یک آپدیت برای کامپیوتر قدیمی و ۳۰ ساله اپل منتشر شد!