۴۰ درصد از کاربران سامسونگ دیگر حاضر به خرید دستگاهی با این برند نیستند!