دولت کره جنوبی تحقیقات خود برای یافتن علت انفجار گلکسی نوت ۷ را آغاز کرد