فاجعه گلکسی نوت ۷ تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی کره جنوبی خواهد داشت!