انفجاری دیگر از سامسونگ؛ این بار گلکسی J5 در فرانسه منفجر شد!