اپل بیش از ۴۷ هزار اپلیکیشن را از اپ‌استور حذف کرد!