چرا روی پنجره هواپیماها یک سوراخ کوچک وجود دارد؟!

به نظر می‌رسد سوراخ‌های کوچکی که شما در پایین پنجره هواپیماها مشاهده می‌کنید ویژگی امنیتی بسیار مهمی محسوب می‌گردد. برای درک بیشتر این موضوع تصور کنید که در یک جعبه کوچک محصور شده‌اید و با ارتفاع ۴۰۰۰۰ پایی در حال پرواز هستید و همچنین با سرعتی بالغ بر صدها مایل بر ساعت در حال حرکتید. هر کدام از پنجره‌ها در هواپیما این حفره را شامل می‌شوند. در تعاریف رسمی این مورد به عنوان سوراخ تنفسی شناخته می‌شود و برای تنظیم فشار بین پنجره‌های درونی و بیرونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، این سیستم تضمین می‌کند که پنجره‌های بیرونی در برابر فشار مضاعف تحمل کافی را داشته باشند و شما بتوانید به راحتی نفس بکشید.

همچنین این سوراخ تنفسی وظیفه از بین بردن مه ایجاد شده را به کمک جذب‌کننده‌های رطوبتی که میان پنجره‌ها جایگذاری شده‌اند برعهده دارد. با همه این‌ تفاسیر، نیمی از لذت سفر با هواپیما عکس‌هایی است که حین پرواز بدین وسیله گرفته می‌شود!

نمایش نظرات (3)