تیم کوک از رکوردشکنی اپل واچ در هفته اول خرید سال نو می‌گوید!