afrak

پاسخ هوشمندانه هشتم: 12 و 30 دقیقه بامداد پنجشنبه

هشتمین هوشمندانه در فصل سوم با یک سوال نسبتا آسان به پایان رسید. با یکدیگر سوال را مرور می‌کنیم.

پاسخ هوشمندانه هشتم

فیجی و ساموآی در مناطق متفاوتی قرار دارند و بنابراین زمان این دو منطقه یکسان نیست و شاهد اختلاف زمانی مشخصی هستیم. یعنی اگر شما قصد سفر بین این دو منطقه را داشته باشید و در ساعت 23 و 30 دقیقه سه شنبه شب حرکت کنید، در واقع به زمان فیجی ساعت 22 و 30 دقیقه چهارشنبه سفرتان آغاز شده است؛ بنابراین با توجه به تایم 2 ساعته پرواز، شما در ساعت 12 و 30 دقیقه بامداد پنجشنبه به فیجی خواهید رسید.

برندگان هوشمندانه هشتم

کاربر الیسا به‌عنوان نفر اول موفق شد تا 100 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

کاربر اناهیتا به‌عنوان نفر دوم موفق شد تا 80 امتیاز در این مسابقه دریافت کند.

 

فراموش نکنید امشب راس ساعت 8، نهمین سوال از هوشمندانه منتظر شما است.

پیام بگذارید
تسکو