دانشمندان اعضای بدن حیوانات منقرض شده را بازسازی کردند!

محققین دانشگاه University College Cork در ایرلند کشف کردند که چگونه می‌توان اعضای بدن حیوانات منقرض شده را بازسازی کرد. آنها این کار را از طریق آنالیز ترکیب شیمیایی ملانوزوم‌های ارگان‌های داخلی فسیل این حیوانات انجام داده‌اند.

ملانوزوم‌ها ساختارهایی هستند که در داخل سلول‌های ملانوسیت قرار دارند. ملانوسیت مسئول تولید رنگدانه‌های ملانین پوست، مو و چشم هستند. کار ملانوزوم‌ها در واقع ترکیب، ذخیره و انتقال ملانین‌هاست. ملانوزوم‌ها، رنگدانه‌های مذکور را از داخل ملانوسیت‌ها به سمت سلول‌های دیگری مانند اپیدرمی می‌برند و باعث ایجاد رنگ‌های مختلفی در پوست، مو و چشم انسان‌ها و حیوانات می‌شوند.

حیوانات منقرض شده

مطالعه مذکور به سرپرستی دکتر Maria McNamara و دانشجوی دکترای او Valentina Rossi و با همکاری جمعی از شیمیدانان آمریکایی و ژاپنی انجام شده است. در این تحقیق مشخص شد که ملانوزوم‌های داخلی مهره‌داران فعلی و گونه‌های فسیل‌شده آنها، ردی از مشخصات بافت‌ اعضای بدن آنها را در خود دارند.

اعضای تحقیق در بررسی‌های خود متوجه شدند که مقادیر زیادی ملانین در ارگان‌های داخلی حیواناتی مانند پرندگان، خزندگان و پستاندارن و همچنین گونه‌های فسیل‌شده آنها وجود دارد. این موضوع به اعضای تیم کمک کرد تا اندام‌ها و بافت‌های حیوانات ماقبل تاریخ را به روشی که قبلا هرگز انجام نشده بود، بازسازی کنند.

آنها فسیل یک قورباغه ۱۰ میلیون ساله و یک خفاش تقریبا ۵۰ میلیون ساله را مورد بررسی قرار دادند. برای آنالیز شیمیایی فسیل‌ها از یک سنکروترون (synchrotron) یا همان شتاب‌دهنده الکترونی استفاده شد. اعضای گروه با وجود از بین رفتن برخی از ترکیب‌های شیمیایی و فیزیکی اندام‌های فسیل‌شده توانستند آناتومی تعدادی از بافت‌های نرم این مهره‌داران را بازسانی کنند. آنها همچنین با استفاده از روش‌های خاصی توانستند کاربردهای مختلف ملانین در حیوانات ماقبل تاریخ را مورد شناسایی قرار دهند.

حیوانات منقرض شده

دکتر McNamara در مصاحبه مطبوعاتی خود می‌گوید که کشف آنها راه جدیدی در زمینه بازسانی آناتومی حیوانات منقرض شده باز کرده است، بطوریکه تیم او توانسته‌اند در تعدادی از فسیل‌های مورد مطالعه‌، بافت‌هایی مانند پوست، ریه، کبد، روده، قلب و حتی بافت‌های پیوندی این حیوانات را شناسایی کنند.

او همچنین گفته است که شیمی ملانوزوم‌ها، کلید فهم روش کار ملانین‌ها در اندام‌های داخلی بدن است. از آنجاییکه این ساختارها می‌توانند ردی از مشخصات بافت‌ها را در خود داشته باشند، بنابراین با آنالیز شیمیایی آنها می‌توان اقدام به بازسازی بافت‌های نرم آناتومی فسیل حیوانات کرد.

یه نظری بده!

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از دیدگاه شما سپاسگزاریم