گیاهان بایونیکی ناجی آینده بشریت

 

1

دانشمندان MIT در حال ایجاد گیاهانی هستند که شاید بتوانند نوع زندگی بشریت را متحول کند و ممکن است این گیاهان بایونیکی ناجی آینده بشریت باشند.

 

برای دوستانی که معنای لغوی کلمه بایونیکی را نمی‌دانند به صورت ساده باید گفت که یک موجود بایونیکی به صورت ترکیبی از اجزای دارای حیات و اجزای ماشینی است و این گیاهان بایونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این گیاهان بایونیکی به عنوان بخش اولیه‌ای از یک پروژه بسیار عظیم هستند که در صورت موفقیت آن‌ها در فازهای ابتدایی ممکن است در آینده شاهد ساخت بازو بایونیکی برای افرادی که دست خود را از دست داده‌اند باشیم.

 

مهندان ژنتیک به کمک آخرین فناوری‌های کامپیوتری موفق شده‌اند تا این گیاهان را به صورت ویژه‌ای بسازند که در تولید انرژی بسیار نیرومندتر از گیاهان واقعی عمل می‌کند و حجم ذخیره سازی انرژی بالاتری را نیز به نسبت آن‌ها خواهند داشت. در حال حاضر این گیاهان بایونیکی تنها از منابع مشخصی از نور تغذیه می‌کنند که به همین دلیل نیز دانشمندان در حال یافتن راهکاری برای رفع این کمبود هستند.

پیام بگذارید