چرا گردن زرافه‌ها تا این اندازه بلند است؟

بر اساس یک باور قدیمی گردن این حیوانات برای این منظور بلند شده است تا دسترسی آن‌ها به برگ‌ درختان بلند قامت امکان‌پذیر باشد. اما احتمال صحت داشتن این مسئله بسیار پایین است چرا که این حیوانات معمولا از برگ‌های پایینی درختان تغذیه می‌کنند. محتمل‌ترین توضیح در این‌باره، انتخاب جنسی است. در نظر زرافه‌های مؤنث، مذکرهایی که گردن‌های بلندتری دارند جذاب‌ترند و به همین دلیل زرافه‌های مذکر برای بدست آوردن مؤنث‌ها با گردن‌های خود با یکدیگر نبرد می‌کنند و پس از جفت‌گیری با آن ژن‌های خود را به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهند.

نمایش نظرات (1)