تایید شد: هواوی، نکسوس بعدی را با مشخصات خیره‌کننده خواهد ساخت!