یک گوشی قدرتمند و بسیار ارزان این بار از سوی VKworld