چگونه بفهمیم که با کدامیک از حساب‌های اینستاگرام هرگز سروکار نداشته‌ایم؟

اگر بی پروا باشید، به سرعت صدها حساب اینستاگرام را خواسته یا ناخواسته دنبال می‌کنید. برای آنکه بتوانید برخی از حساب‌ها را پیدا و آنان را unfollow کنید (دیگر دنبال نکنید)، اینستاگرام چندی پیش دو فهرست …

چگونه بفهمیم که با کدامیک از حساب‌های اینستاگرام هرگز سروکار نداشته‌ایم؟ ادامه مطلب »