الجزایر اینترنت کل کشور را در هنگام برگزاری امتحانات قطع می‌کند!

کشور الجزایر ظاهرا امسال در مورد تقلب در امتحانات رفتاری جدی‌تری نشان می‌دهد. این کشور ارتباط اینترنتی ثابت و همراه را به مدت یک ساعت بعد از  برگزاری امتحان نهایی دیپلم قطع می‌کند. سیاست‌گذاران بر این …

الجزایر اینترنت کل کشور را در هنگام برگزاری امتحانات قطع می‌کند! ادامه مطلب »