امضای دیجیتال

امضای دیجیتال در دستگاه‌های دولتی الزامی می‌شود

یکی از مسئولین دولتی در خبری اعلام کرد که به زودی امضای دیجیتال در دستگاه‌های دولتی الزامی خواهد شد و همه نامه‌های اداری بایستی از این قابلیت تدارک دیده شده توسط وزارت ارتباطات استفاده کنند. به …

امضای دیجیتال در دستگاه‌های دولتی الزامی می‌شود ادامه مطلب »