اختراعی که آینده بشر را متحول خواهد کرد

دانشمندان موفق شدند تا با اختراعی که آینده بشر را متحول خواهد کرد، امکان مکالمه مستقیم بین دو نفر، از طریق ذهن را میسر سازندو جالب است که بدانید که این برای نخستین بار است که …

اختراعی که آینده بشر را متحول خواهد کرد ادامه مطلب »