مرور برچسب

امواج الکترومغناطیسی

یافته جدیدی که به پیشرفت هوش مصنوعی کمک شایانی خواهد کرد

دانشمندان پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیده‌اند که مغز زنان و مردان هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و این امر را می‌توان یافته جدیدی که به پیشرفت هوش مصنوعی کمک شایانی خواهد کرد به حساب آورد. تا امروز دانشمندان فکر می‌کرند که ساختار مغز زنان…