گوگل پیش از تایپ کامل سوالات شما، پاسخ آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند!

همه تکنولوژی‌ها قابلیت این را ندارند که هر روز پیشرفت داشته باشند و در این زمینه بسیاری از فناوری‌ها نمی‌توانند همچون گوگل که انقلابی در زمینه جستجو به وجود آورد، موجب تحول شوند. گوگل یکی از …

گوگل پیش از تایپ کامل سوالات شما، پاسخ آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند! ادامه مطلب »