مرور برچسب

اندام پینال

دانشمندان فسیل یک گونه سوسمار چهار چشم را کشف کردند

محققان موفق به کشف فسیل یک گونه سوسمار چهار چشم شده‌اند که یک پدیده شگفت‌انگیز به مشار می‌رود. این اولین بار است که یک جانور از مهره‌داران آرواره‌دار با این مشخصه شناسایی می‌شود. این گونه عجیب با نام علمی Saniwa ensidens در 34 میلیون سال پیش می‌زیسته…