دانشمندان موفق به ساخت یک برگ مصنوعی برای تولید سوخت ترکیبی پاک شدند!

ما در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های قابل‌توجهی در رابطه با انرژی‌ پایدار بوده‌ایم، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. با این‌حال، خبرهای دلگرم‌کننده‌ای درباره توسعه یک برگ مصنوعی شنیده می‌شود که می‌تواند …

دانشمندان موفق به ساخت یک برگ مصنوعی برای تولید سوخت ترکیبی پاک شدند! ادامه مطلب »