مرور برچسب

انسان امروزی

چرا ظاهر دستانِ انسان، این‌گونه است؟

آیا تا به‌حال به این نکته فکر کرده‌اید که چرا اندازه و شکل انگشتان‌تان متفاوت از شکل دستان انسان‌های نخستین است؟ اگر نه بهتر است بدانید که دانشمندان تا به‌حال زمان زیادی را صرف تحقیق در رابطه با طبیعت جالب انگشتان دست انسان کرده‌اند. در واقع…