چرا اپلیکیشن‌های مختلف اعلان‌های مختص به خود را دارند؟

آیا شما از دریافت اعلان‌های وقت و بی‌وقت اپلیکیشن‌های خود خسته شده‌اید؟ قطعا می‌دانید که شما تنها نیستید؛ چراکه تقریبا اکثر کاربران تلفن همراه با این اعلان‌ها درگیر هستند. معمولا همه ما در مواقع ضروری از تلفن …

چرا اپلیکیشن‌های مختلف اعلان‌های مختص به خود را دارند؟ ادامه مطلب »