پرندگان خشمگین ده ساله شدند!

ده سال پیش بازی پرندگان خشمگین در قالب پرندگانی رنگین و عصبانی که به دشمنان اصلی خود خوک‌ها، حمله می‌کردند، عرضه شد و تبدیل به یکی از شناخته‌ترین عناوین دنیای بازی‌های موبایلی شد. پرندگان خشمگین که …

پرندگان خشمگین ده ساله شدند! ادامه مطلب »