مرور برچسب

سال اقتصادی سونی

دلیل اصلی در عدم پیشرفت بالای سونی چیست؟!

ماه گذشته بعد از این که سونی گزارشی از سال اقتصادی خود داد، سایت فون‌آرنا یک نظرسنجی را در سایتش قرار داد تا از کاربران، دلیل پسرفت سونی یا فروش کم را جویا شود. حال دوره این نظرسنجی به پایان رسیده و فون‌آرنا دیدگاه‌های کاربران را منتشر کرده است.…