دلیل اصلی در عدم پیشرفت بالای سونی چیست؟!

ماه گذشته بعد از این که سونی گزارشی از سال اقتصادی خود داد، سایت فون‌آرنا یک نظرسنجی را در سایتش قرار داد تا از کاربران، دلیل پسرفت سونی یا فروش کم را جویا شود. حال دوره …

دلیل اصلی در عدم پیشرفت بالای سونی چیست؟! ادامه مطلب »