آشتی مجدد سامسونگ با میان قیمتی‌های هوشمند!

گویا پسران کهکشانی سامسونگ شهرتی دیرینه در فاش کردن اطلاعات خصوصی خویش دارند، چراکه بسیاری از کهکشانی‌ها قبل از معرفی رسمی، تمام مشخصات سخت افزاری خویش را برای شایعه پراکن‌های عزیز تعریف نموده تا در هنگامی …

آشتی مجدد سامسونگ با میان قیمتی‌های هوشمند! ادامه مطلب »