مرور برچسب

ساندویچ

آماده کردن این ساندویچ 6 ماه طول کشیده است!

هر کسی برای ساخت غذای مورد نیاز خود راهکار‌هایی دارد. برخی به سراغ فروشگاه‌های مختلف می‌روند و مواد مورد نیاز خود را خریداری و سپس به آماده کردن آن می‌پردازند و برخی نیز از طریق رستوران‌ها وارد عمل می‌شوند اما در این بین، فردی راهکار عجیبی را در پیش…