آماده کردن این ساندویچ 6 ماه طول کشیده است!

هر کسی برای ساخت غذای مورد نیاز خود راهکار‌هایی دارد. برخی به سراغ فروشگاه‌های مختلف می‌روند و مواد مورد نیاز خود را خریداری و سپس به آماده کردن آن می‌پردازند و برخی نیز از طریق رستوران‌ها …

آماده کردن این ساندویچ 6 ماه طول کشیده است! ادامه مطلب »